ความรู้คอมพิวเตอร์บน Windows Platform
 
 
 
 
การติดตั้ง Windows XP ผ่าน USB Flash Drive
รวบรวมคำสั่ง command สำหรับเปิดโปรแกรมต่าง ๆ ใน windows
ทำยังไงดี เปิด Windows Firewall ใน Control Panel ไม่ได้
วิธีการ Ghost ผ่าน LAN ด้วย USB FlashDrive โดยไม่ต้องใช้ CD-ROM
อ่านทั้งหมด...
 
     
     
 
 
 
ความรู้คอมพิวเตอร์บน Linux Platform
 
 
 
 
ข้อดี-ข้อเสีย ของระบบ FailOver (สลับสายอัตโนมัติ กรณีที่เน็ตตัด) ใน ClarkConnect
โค๊ดแยกเน็ต+เกมส์+LoadBalance อัตโนมัติไม่จำกัดจำนวนสายบน ClarkConnect
ZealZoneCafe No-ip Installer V1.0 สำหรับ ClarkConnect
ZealZoneCafe netstat-nat Installer V1.0 สำหรับ ClarkConnect
(BugFixed)ZealZone Cafe' Utilities V0.5 สำหรับ ClarkConnect ใช้ในการ clear cache
อ่านทั้งหมด...
 
     
     
 
 
 
Tips & Tricks สำหรับร้านอินเตอร์เน็ต และเกมส์ออนไลน์
 
 
 
 
ประกาศและวิธีการลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิ์จาก EA มาใช้ในร้านเกมส์
วิธีทำให้ map เกมส์ DotA อัพเดทใหม่อยู่เสมอ
วิธีการ set port สำหรับ FIFA Online 2 สำหรับเล่นแบบ Peer-2-Peer
วิธีการแก้ปัญหาการเปิดเว็บไซต์ไม่ได้เป็นบางเว็บ
อ่านทั้งหมด...
 
     
     
 
 
ZealZone Cafe'
 
 

อัตราค่าบริการ / Price Lists

Our Diagrams
คู่มือของเรา
รับสอน และอบรมระบบเซิร์ฟเวอร์
บริการรับวางระบบ
ระบบ WiFi Hotspot
Utilities & Free Code
 
 
 
VDO ตัวอย่าง
 
 
ผลลัพธ์จากการศึกษาคู่มือของเรา
 
 
 
เกี่ยวกับผู้ให้บริการ ISP
 
 
• ทรูอินเตอร์เน็ต Technical Support
• MaxNet Technical Support
• CAT Technical Support
 

แหล่งข้อมูลข่าวสาร สำหรับลูกค้า
 
 
 
คู่มือ ClarkConnect
 
 

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
 
 
 
สบายๆ สไตล์ ZealZone Cafe'
 
 
• อ่านการ์ตูน Online
     - Naruto
     - One Piece
     - Pastel
     - Bleach
     - Air Gear
     - MxZero
     - To Love-RU
     - Hatsukoi Limited
     - Code Breaker
• ดูทีวี Online
 
 
 
กฎหมายน่ารู้
เกี่ยวกับร้านเน็ต & เกมส์
 
 
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
  พ.ศ.๒๕๒๒
• พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
  พ.ศ.๒๕๔๖
• กฎกระทรวงฉบับที่ ๑
  (พ.ศ.๒๕๓๑)ออกตามความใน
  พระราชบัญญัติควบคุมกิจการ
  เทปและวัสดุโทรทัศน์
  พ.ศ.๒๕๓๐
• บทลงโทษความผิดตามพระราช
  บัญญัติควบคุมกิจการเทป และ
  วัสดุโทรทัศน์
• พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์
  ซีดี พ.ศ.๒๕๔๘
• พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
  พ.ศ.๒๕๓๗
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
  ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  พ.ศ.๒๕๕๐
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติ
  ในการกำหนดเงื่อนไข
  การออกใบอนุญาตของ
  นายทะเบียน
• พระราชบัญญัติภาพยนตร์และ
  วีดิทัศน์พ.ศ. ๒๕๕๑
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
  ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับการ์ตูน)
   • หน้าที่ 1-10
   • หน้าที่ 11-23
 
 
 
เอกสารใบอนุญาตต่างๆ
 
 
แบบฟอร์มคำขออนุญาตให้ฉาย
  หรือให้บริการซึ่งเทปวัสดุ
  หรือโทรทัศน์ (ทท๔)
• ขั้นตอนการขอใบอนุญาตฉาย
• แบบฟอร์มสำหรับผู้ยื่นเรื่องราว
• คู่มือขั้นตอน และเอกสาร
  ในการขอใบอนุญาต
• แบบฟอร์มใบรับรอง
• หนังสือมอบอำนาจ
• แบบฟอร์มแผนที่ตั้งร้าน
 
 
บริการดี ๆ