ข้อมูล port เกมส์ต่าง ๆ ของ Good Game

(1/1)

Mr.Alexa:
ที่มา : http://www.gg.in.th/Game_IP_Port/index.aspx

ปัจจุบันร้านเกม ร้านอินเตอร์เนต และหอพัก ได้มีการติดตั้ง Linux Server และ Clark Connect หรือ UBUNTU เพื่อใช้ในการบริหารระบบเครือข่ายภายใน รวมทั้งได้มีการใช้ Frox และ Squid Proxy เพื่อใช้ในการเก็บ Patch ของเกมไว้

ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้วางระบบและผู้ดูแลระบบ ทาง Good Game จึงได้จัดเตรียมข้อมูล IP และ Port ของเกมในเครือทั้งหมด ดังนี้


Special Force
Zone  |  Server Public  |  IP  |  Allow Port
Internet Patch Server(http) 61.90.203.90 TCP 80
nProtect(http) 61.90.203.4 TCP 80
Game Game Server 61.90.203.0/25 TCP 20000:21000, 27930:27950 UDP 20000:21000, 27935


Hip Street
Zone  |  Server Public  |  IP  |  Allow Port
Internet Patch Server(FTP) 58.97.46.240 - 244 TCP 21, 8021, 8121, 11000:11020
Web Cam 58.97.46.4 TCP 30000, 35000, 60000
Game Game Server 58.97.46.0/24 TCP 791,2001-2003, 4000, 5001


Kart Rider
Zone  |  Server Public  |  IP  |  Allow Port
Internet Patch Server(http) 61.91.69.157 TCP 80
Hack Shield(http) 61.91.69.172 TCP 80
Game Game Server 61.91.69.0/24 TCP/UDP 39311, 36456, 37466, 36567


FIFA Online 2
Zone  |  Server Public  |  IP  |  Allow Port
Internet Patch Server(http) 61.91.68.130 TCP 80
nProtect(http) 61.91.68.130 TCP 80
Game Game Server I 61.91.68.0/24 TCP 443, 1863, 6215, 6216, 6316 UDP 32768 to 65535 (for Relay Mode)
Game Server II 158.39.49.41, 159.153.186.14 - 15 TCP 3658 UDP 10000
Peer2Peer *any UDP 7299 (default)
UDP สามารถเลือกพอร์ตที่ต้องการได้ใน Port.iniทาง Good Game ใคร่ขอความมือให้ช่วยเปลี่ยนแปลง config ตามข้อมูลข้างต้น หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ Call Center 02 686 2222 หรือ email : it@tde.co.th
ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ที่ http://www.gg.in.th/Game_IP_Port/index.aspx

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ