ผลลัพธ์ที่ท่านจะได้รับ จากการศึกษา
คู่มือการทำเซิร์ฟเวอร์ของเรา

 
 
     
 
 
  ระบบแยกเน็ต + แยกเกมส์  
 
 
  ทำการแยกข้อมูลการจราจรของเส้นเกม และเส้นเน็ตออกจากกัน ช่วยลดปัญหาอาการเกมส์กระตุก
  และทำให้สามารถเล่นเกมส์ไปพลาง ๆ ขณะรอโหลดคลิ๊ป youtube ในเครื่องเดียวกัน
       • ตัวอย่าง VDO ระบบแยกเน็ต-แยกเกมส์
 
 
  ระบบ Load Balance  
 
  ช่วยการแชร์โหลดไม่ให้เน็ตเส้นใดเส้นหนึ่งทำงานหนักเกินไป (กรณีมีเส้นเน็ตเหลือ 2 เส้นขึ้นไป)
       • ตัวอย่าง VDO ระบบ LoadBalance
 
 
  ตัวอย่าง VDO ระบบเก็บแพทช์  
 
  เมื่อแพทช์เครื่องแรกแล้ว เครื่องต่อไปจะโหลดแพทช์เกมส์ได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดแบนด์วิดท์
       • แพทช์เกมส์ Audition
       • แพทช์เกมส์ FreeStyle
       • แพทช์เกมส์ HipStreet
       • แพทช์เกมส์ Luna Online
       • แพทช์เกมส์ Cabal
       • แพทช์เกมส์ FIFA Online 2
       • แพทช์เกมส์ PVP
       • แพทช์เกมส์ Nostale
       • แพทช์เกมส์ Q-world
       • ฯลฯ
 
 
  สถิติการรับส่งข้อมูล
จากระบบแยกเน็ตเกมส์ของเรา
 
 
 
     
 

• จากรูปด้านบนนี้ แสดงหมายเลข IP ภายในทั้งหมดที่กำลังใช้งาน (ขออนุญาตลบข้อมูลบางส่วน เพื่อความเป็นส่วนตัว) ซึ่งมีทั้งหมด 50 IP แสดงว่ามีผู้ใช้บริการขณะ capture ภาพ อยู่ 50 คน

• อินเตอร์เฟส ppp0 ถูกกำหนดให้รับส่งข้อมูลของการเล่นเกมส์ ส่วนข้อมูลของการโหลดแพทช์ และการใช้งานอินเตอร์เน็ตอื่น ๆ จะใช้งานอินเตอร์เฟส ppp1 และ ppp2

• สังเกตุที่อินเตอร์เฟส ppp1 และ ppp2 ซึ่งถูกกำหนดให้รับส่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต แบบ Load Balance ซึ่งมีปริมาณการรับส่งข้อมูล สูงมาก แต่ก็ไม่มีการรบกวนข้อมูลไปที่อินเตอร์เฟส ppp0 เลย

หมายเหตุ :

- ปริมาณการรับส่งข้อมูลของ ppp1, ppp2 จะขึ้นลงเป็นระยะ ๆ ตามปริมาณการโหลดข้อมูลของผู้ใช้งาน
- จากภาพนี้เราทำการจับภาพตอนที่ข้อมูลวิ่งสูงสุด เพื่อแสดงให้เห็นว่า แม้ปริมาณการรับส่งข้อมูลใน ppp1, ppp2 จะสูงมากจนเกินความสามารถที่จะรับไหว แต่ก็ไม่มีการ รบกวนของข้อมูลไปยัง ppp0 ของเส้นเกมส์เลย

• ดังนั้น ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในระบบการแยกเน็ตแยกเกมส์ และควบคุม Traffic ข้อมูลของเรา ZEALZONECAFE ได้เป็นอย่างดี