วิธีการสั่งซื้อ
 • โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
 • บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ เพิ่มพงศ์  เชาวน์รุ่งเมธี
 • หมายเลขบัญชี 628-2-04375-9
 • จำนวน 9,999 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)


 วิธีการส่งหลักฐานการโอน (มี 3 วิธี เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 1. ทำการแฟกซ์หลักฐานการโอน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล,
     อีเมล์, เบอร์โทรติดต่อ และที่อยู่ในการจัดส่งมาที่เบอร์ 02-7562016

 2. ส่ง sms ชื่อ, ที่อยู่ในการจัดส่ง, จำนวนเงิน และวันเวลาที่ทำการโอน
     มาที่เบอร์ 095-245-5246

 3. ทำการ scan สลิปเงินโอน แล้วส่งมาที่ permpong@gmail.com
     หรือ alexa@zealzonecafe.com


   ทางเราจะทำการโทรแจ้งเพื่อยืนยันการจัดส่ง
   ภายใน 30 นาที หลังจากได้รับหลักฐานการโอน

   วิธีการจัดส่ง : แบบ EMS (ส่งถึงภายใน 2 วัน นับจากวันโอน)
   บริการหลังการขาย : มีบอร์ดให้ท่านถามปัญหาเกี่ยวกับคู่มือ พร้อมอัพเดทฟรี

 

คู่มือ สอนทำระบบ All-in-one Server
ด้วย Clark Connect 4.3
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจร้าน Internet Cafe'

 

 

 

1. เตรียมพร้อมสำหรับการทำระบบเน็ต 2 สายขึ้นไป
     1.1 การออกแบบเครือข่าย (Network Design)
     1.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้ง
            - เครื่องแม่ข่าย (Server)
                   - หลักการเลือกเครื่องแม่ข่าย (Server)
            - การ์ดLAN
                   - การเลือกใช้การ์ด LAN
                   - การคำนวณจำนวนการ์ด LAN ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับเครื่อง Server
            - เราเตอร์โมเด็ม (Router Modem)
                   - การเลือกใช้ เร้าเตอร์โมเด็ม (Router modem)
                   - การทำให้เราเตอร์โมเด็มเป็น Bridge mode
            - ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)
                   - หลักการเลือกผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
                   - การคำนวณความเร็วอินเตอร์เน็ตต่อจำนวนเครื่องลูก
            - สาย LAN
                   - การเลือกใช้สาย LAN
                   - ความยาวมาตรฐานของสาย LAN
     1.3 การติดตั้งโปรแกรม ClarkConnect 4.3 Enterprise บนเครื่อง Server

2. การค้นหาอินเตอร์เฟส eth1 เพื่อใช้เชื่อมต่อเข้ากับสวิทช์ หรือฮัพ

3. วิธีการเข้าสู่ระบบ webconfig เพื่อใช้ในการปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของเซิร์ฟเวอร์

4. การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของเมนูต่าง ๆ ให้ดูง่ายขึ้น

5. การกำหนดค่าพื้นฐานที่จำเป็นต่าง ๆ สำหรับการทำระบบแยกเน็ต + แยกเกมส์
     5.1 การกำหนดค่า Incoming สำหรับระบบ Dynamic DNS
     5.2 การกำหนดค่าเบื้องต้นของ Web Proxy สำหรับระบบเก็บแพทช์เกมส์
     5.3 การกำหนดค่าเบื้องต้นของ Web Server สำหรับการแสดงรายงานของระบบเก็บ log ไฟล์

6. วิธีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแต่ละเส้น

7. การสั่ง Enable ระบบ Multi-WAN

8. เครื่องมือที่จำเป็น สำหรับใช้ในการคอนฟิกระบบ

9. การติดตั้งสคริปท์ระบบเก็บแพทช์เกม
     9.1 ขั้นตอนการติดตั้งสคริปท์ระบบเก็บแพทช์เกม สำหรับโปรโตคอล HTTP
     9.2 ขั้นตอนการติดตั้งสคริปท์ระบบเก็บแพทช์เกม สำหรับโปรโตคอล FTP

10. ขั้นตอนการติดตั้งสคริปท์ระบบแยกเน็ต + แยกเกม

11. การติดตั้งสคริปท์และโปรแกรมสำหรับระบบเก็บ Log ไฟล์

12. ขั้นตอนการติดตั้งระบบ Dynamic DNS

13. การทำ Port forwarding สำหรับระบบ Create และ Join เกมส์ DotA

ภาคผนวก

ก. การติดตั้งโปรแกรม Netstat-nat เพื่อเช็คพอร์ทเกมส์ และตัวอย่างวิธีการตรวจเช็ค

ข. สคริปท์จูนอัพสำหรับปรับแต่งระบบการทำงานส่วนต่าง ๆ ของเซิร์ฟเวอร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ค. การใช้งานสคริปท์แยกเน็ต + แยกเกมส์ + Load Balance อัตโนมัติไม่จำกัดจำนวนสาย

ง. การตรวจสอบปริมาณการ รับ - ส่ง ข้อมูลของแต่ละ interface ด้วยคำสั่ง iptraf

จ. การติดตั้งและใช้งาน ZealZone Utilities ลงในเมนู webconfig ของ ClarkConnect

ฉ. การใช้คำสั่ง vi เพื่อแก้ไขไฟล์ภายในเครื่อง Server
          - การแก้ไข error เมื่อสั่งรีสตาร์ท Firewall ไม่ผ่านด้วยคำสั่ง vi

ช. การสร้าง executable file ภายในเครื่อง Server

ซ. การตรวจสอบสถานะของ service ต่าง ๆ ภายใน Server

ฌ. คำสั่ง เปิด - ปิด - รีสตาร์ท service ต่าง ๆ ภายใน Server

ญ. คำสั่งที่ใช้ประจำ + คำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงานใน text-mode ภายใน Server