รับติดตั้ง All-in-one Server
 
 
 
 
  • ระบบแยกเน็ต-แยกเกมส์ ชมตัวอย่าง VDO  
    ทำการแยกข้อมูลการจราจรของเส้นเกม และเส้นเน็ตออกจากกัน ช่วยลดปัญหาอาการเกมส์กระตุก
    และทำให้สามารถเล่นเกมส์ไปพลาง ๆ ขณะรอโหลดคลิ๊ป youtube ในเครื่องเดียวกัน
   
  • ระบบ Load Balance รวมเน็ตตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปเข้าด้วยกัน ชมตัวอย่าง VDO  
    ช่วยการแชร์โหลดไม่ให้เน็ตเส้นใดเส้นหนึ่งทำงานหนักเกินไป (กรณีมีเส้นเน็ตเหลือ 2 เส้นขึ้นไป)
   
  • ระบบเก็บแพทช์เกมส์ ชมตัวอย่าง VDO  
    เมื่อแพทช์เครื่องแรกแล้ว เครื่องต่อไปจะโหลดแพทช์เกมส์ได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดแบนด์วิดท์
   
  • ระบบ Create/Join เกมส์ DotA
    ทำให้สามารถ Create และ Join เกมส์ DotA กันได้ทั้งร้าน
   
  • ระบบ Fail Over
    สลับสายทันที เมื่อเน็ตเส้นใดเส้นหนึ่ง มีปัญหาไม่ยอม connect
   
  • ระบบเก็บ Log ไฟล์
    เก็บ Log ข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต พร้อมรายงานแสดงข้อมูล
   
 
 
 
รับสอนการติดตั้ง
ระบบ All-in-one Server
 
 
 
 
  • สอนการทำระบบแยกเน็ต-แยกเกมส์ และทำ Load Balance และระบบอื่น ๆ ที่จำเป็น
    ในการทำร้านอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ท่านเข้าใจหลักการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง
   
 
 
 
ติดตั้งระบบต่าง ๆ
สำหรับเครื่อง Client
 
 
 
 
  • ระบบขายบัตรชั่วโมงเน็ต
    ไม่ต้องจดเวลาเข้าออก เก็บเงินก่อน-เ่ล่นทีหลัง ช่วยลดปัญหาการเล่นแล้วไม่จ่าย
   
  • ระบบป้องกันการยัดไฟล์ลิขสิทธิ์ และผิดกฎหมาย หรือแกล้งลบโปรแกรม
    เพียงแค่ Restart เครื่อง ทุกอย่างจะกลับไปที่จุดเซฟ แถมยังป้องกันเด็กมือบอนได้อีกด้วย
   
  • ระบบเกมส์ Yuri/RedAlert
    ทำให้ Join กันผ่าน LAN ได้ทั้งร้าน
   
  • ระบบเก็บประวัติลูกค้าด้วยเครื่องอ่านลายนิ้วมือ
    เก็บประวัติลูกค้าพร้อมลายนิ้วมือในการยืนยันตัวบุคคล (ครั้งแรกครั้งเดียว)
    ไม่ต้องเสียเวลาจดชื่อ-นามสกุล ในครั้งต่อไป เพียงแค่สแกนลายนิ้วมือเท่านั้น
   
 
 
 
จำหน่ายระบบคาราโอเกะ
 
 
 
 
  • ระบบตู้คาราโอเกะหยอดเหรียญ
    มีทั้งแบบเครื่องเล่น CD และแบบ Harddisk
   
  • ระบบห้องคาราโอเกะ แบบ Client-Server
    ใช้เซิร์ฟเวอร์เก็บเพลงเพียงเครื่องเดียว
   
 
 
 
จำหน่ายระบบตู้หยอดเหรียญ
 
 
 
 
  • ตู้หยอดเหรียญสำหรับงานในแบบต่าง ๆ เช่น:- เครื่องซักผ้า หรือคอมพิวเตอร์หยอดเหรียญ
   
   
 
 
 
ZealZone Cafe'
 
 

อัตราค่าบริการ / Price Lists

Our Diagrams
คู่มือของเรา
รับสอน และอบรมระบบเซิร์ฟเวอร์
บริการรับวางระบบ
ระบบ WiFi Hotspot
Utilities & Free Code
 
 
 
VDO ตัวอย่าง
 
 
ผลลัพธ์จากการศึกษาคู่มือของเรา
 
 
 
เกี่ยวกับผู้ให้บริการ ISP
 
 
• ทรูอินเตอร์เน็ต Technical Support
• MaxNet Technical Support
• CAT Technical Support
 

แหล่งข้อมูลข่าวสาร สำหรับลูกค้า
 
 
 
คู่มือ ClarkConnect
 
 

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
 
 
 
สบายๆ สไตล์ ZealZone Cafe'
 
 
• อ่านการ์ตูน Online
     - Naruto
     - One Piece
     - Pastel
     - Bleach
     - Air Gear
     - MxZero
     - To Love-RU
     - Hatsukoi Limited
     - Code Breaker
• ดูทีวี Online
 
 
 
กฎหมายน่ารู้
เกี่ยวกับร้านเน็ต & เกมส์
 
 
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
  พ.ศ.๒๕๒๒
• พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
  พ.ศ.๒๕๔๖
• กฎกระทรวงฉบับที่ ๑
  (พ.ศ.๒๕๓๑)ออกตามความใน
  พระราชบัญญัติควบคุมกิจการ
  เทปและวัสดุโทรทัศน์
  พ.ศ.๒๕๓๐
• บทลงโทษความผิดตามพระราช
  บัญญัติควบคุมกิจการเทป และ
  วัสดุโทรทัศน์
• พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์
  ซีดี พ.ศ.๒๕๔๘
• พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
  พ.ศ.๒๕๓๗
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
  ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  พ.ศ.๒๕๕๐
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติ
  ในการกำหนดเงื่อนไข
  การออกใบอนุญาตของ
  นายทะเบียน
• พระราชบัญญัติภาพยนตร์และ
  วีดิทัศน์พ.ศ. ๒๕๕๑
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
  ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับการ์ตูน)
   • หน้าที่ 1-10
   • หน้าที่ 11-23
 
 
 
เอกสารใบอนุญาตต่างๆ
 
 
แบบฟอร์มคำขออนุญาตให้ฉาย
  หรือให้บริการซึ่งเทปวัสดุ
  หรือโทรทัศน์ (ทท๔)
• ขั้นตอนการขอใบอนุญาตฉาย
• แบบฟอร์มสำหรับผู้ยื่นเรื่องราว
• คู่มือขั้นตอน และเอกสาร
  ในการขอใบอนุญาต
• แบบฟอร์มใบรับรอง
• หนังสือมอบอำนาจ
• แบบฟอร์มแผนที่ตั้งร้าน
 
 
บริการดี ๆ