ระบบรายงานสถานะ Server แบบอัตโนมัติ ผ่านมือถือ

(zealzone-Server Status Alert)

zealzone-Server Status Alert
Username :
Password :
   

สำหรับลูกค้า zealzonecafe.com
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ โดยส่งชื่อ username และ password ที่ต้องการ
ผ่านทาง pm (ข้อความส่วนตัว) ในเว็บบอร์ดได้เลยครับ

ก่อนใช้งานระบบ ให้ทำการติดตั้งสคริปท์ All-in-one Versionล่าสุด ที่สนับสนุนการส่งSMS ก่อน